فناوران سپهران موتور

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
محله تیموری، خیابان آزادی، خیابان شهید مهندس ولی اله صادقی، پلاک -33، طبقه چهارم، واحد شمالی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
محمدمهدی درخشانی
مدیر عامل
بهزاد جعفری
مدیر عامل
محمدامین رحیمی
رئیس هیئت مدیره
رضا حاتمی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر