فناوران نانو مواد تسنیم

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، قم، قم
پردیسان ، خیابان شهیدان تلخابی ، بلوار شهیدحسین مولوی ، پلاک 0 ، مجتمع علم وفن آوری ، بلوک 11 ، طبقه سوم ، واحد 5

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
صغری رضایی
مدیر عامل
رضا اسم خانی
مدیر عامل
ملیحه جمشیدپور
رئیس هیئت مدیره
فرزاد رضایی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر