عکس پروفایل فناوریهای پیشرفته آروین

فناوریهای پیشرفته آروین

تولید و واردات تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

عکس پروفایل فناوریهای پیشرفته آروین

فناوریهای پیشرفته آروین

تولید و واردات تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

تولید و واردات تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

تولیدکننده تجهیزات هتلینگ و اتاق عمل بیمارستانی ، ترالی های بیمارستانی و اتاق عمل ، سینک های ابزارشوی و اسکراب ، ترالی های اورژانس و دارد ، سبد های ابزار جراحی تولید تجهیزات کیلینکی و بیمارستانی ، سینی های پزشکی ، محفظه های ابزار دندانپزشکی واردات انواع کانتینر های پزشکی و ابزار های جراحی چشم پزشکی و ارتوپدی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: بازرگانی