فناوری درنا پایش

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
امیرآباد ، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید محمد فرشی مقدم (16)، پلاک 76.3 ، ساختمان مرکز رشد پارک علم و فناوری، طبقه اول، واحد 222

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
فرزاد جواهری
رئیس هیئت مدیره
آرمین پویانی راد
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر