فناوری موج گستر ژیوان

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، کردستان، سنندج
بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، اتاق 215

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
رحیم فتحی
رئیس هیئت مدیره
شعیب فتحی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر