فناور کربن اکسیر خوارزمی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
ونک، خیابان اوستا، خیابان شیخ بهایی شمالی، پلاک 71، طبقه اول

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
جلیل سبحانی
رئیس هیئت مدیره
علیرضا محمدرضائی طالخونچه
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر