فنی مهندسی بسپار پایش پارس

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، مرکز رشد واحدهای فناوری

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
فرزانه زرمهری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر