فنی مهندسی پایا ردیاب سامانه

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، البرز، کرج
گرمدره، پلیکان، خیابان جاده مخصوص کرج، کوچه البرز، پلاک 0، ساختمان البرز، طبقه سوم، واحد 7

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
پرویز نوروزی
رئیس هیئت مدیره
مرتضی گودرزی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر