فنی و مهندسی آتیه سازان نوین آتبین

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، خمینی شهر
دانشگاه صنعتی ، میدان صنعت ، خیابان 11 ، پلاک 405 ، ساختمان A405 ، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
حسین رضازاده
مدیر عامل
علیرضا کیانی فلاورجانی
مدیر عامل
مهدی رضازاده
رئیس هیئت مدیره
پوران انتظاری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر