عکس پروفایل فنی و مهندسی آتیه سازان نوین آتبین

فنی و مهندسی آتیه سازان نوین آتبین

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

عکس پروفایل فنی و مهندسی آتیه سازان نوین آتبین

فنی و مهندسی آتیه سازان نوین آتبین

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، اصفهان، خمینی شهر
دانشگاه صنعتی ، میدان صنعت ، خیابان 11 ، پلاک 405 ، ساختمان A405 ، طبقه همکف

اعضا هیئت مدیره