فنی و مهندسی سابان صنعت سپاهان

تولید تریلر و کمرشکن،تولید پمپ،تولید جرثقیل،تولید دستگاه های تفکیک و فرآورش نفت

تولید تریلر و کمرشکن،تولید پمپ،تولید جرثقیل،تولید دستگاه های تفکیک و فرآورش نفت

اعضا هیئت مدیره
عباس میرزایی
مدیر عامل
غلام رضا میرزایی
رئیس هیئت مدیره
زهرا سازواری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر