عکس پروفایل فن آفرین سداد بین الملل

فن آفرین سداد بین الملل

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

عکس پروفایل فن آفرین سداد بین الملل

فن آفرین سداد بین الملل

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
جاده خاوران – بعد از شریف آباد – شهرک صنعتی عباس آباد – خیابان ابن سینا - روبروی خیابان 57 – خیابان 26 – خیابان 1/3 – خیابان 3/3 – پلاک 1679

اعضا هیئت مدیره