فن آوری اطلاعات پارمیس

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فن آوری اطلاعات پارمیس یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای می باشد.

اعضا هیئت مدیره
حامد سلطانی
مدیر عامل
عباس مرجانی
رئیس هیئت مدیره
اسماعیل مرجانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر