عکس پروفایل فن آوری ثروت پیشرو پارس

فن آوری ثروت پیشرو پارس

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

عکس پروفایل فن آوری ثروت پیشرو پارس

فن آوری ثروت پیشرو پارس

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
مرزداران ، بلوار شهید سرتیپ بهرام آریافر ، بلوار مرزداران ، پلاک -80 ، طبقه چهارم ، واحد جنوبی

اعضا هیئت مدیره