عکس پروفایل فکران
عکس پروفایل فکران

معرفی

فکرآن یک یک پروژه تقویت و ارتقا مهارت های ذهنی از طریق بازی کردن می باشد که کاربران با تکرار بازی ها و افزایش مهارتشان در آن ها می توانند سطح ذهنی خود را ارتقا دهند. سبک این بازی دو به دو نوبتی است، به این صورت که بازیکن به یک حریف شانسی متصل می شود ( البته در صورت تمایل می تواند با خرج کردن سکه حریف خود را تعویض کند ) و پس از آن باید بازی را شروع کند و بعد از اینکه بازی تمام شد باید منتظر بماند تا حریف هم بازی کند تا دوباره نوبت بازیکن اول شود و این روند ۳ بار تکرار خواهد شد تا در نهایت برنده مسابقه

دریافت خدمات شتابدهی