فیت شیپ

پلتفرم ارائه دهنده راهکارهای هوشمند برای سبک زندگی سالم

پلتفرم ارائه دهنده راهکارهای هوشمند برای سبک زندگی سالم

فیت شیپ یک بستر پلتفرمی برای افراد می باشد که با عضویت در آن می توانند با توجه به ویژگی ها و شرایط شخصی خود مربی و متخصص تغذیه خود را انتخاب کنند.

بنیان‌گذاران
امیرمحمد نصرالهی
بنیان‌گذار
محمد سپهری
بنیان‌گذار
محمدمهدی قنبری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
اکبر عبدالهی اصل
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر