فینیکس - شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده تخصصی فینیکس
خدمات حرفه ای

شتابدهنده تخصصی فینیکس

ماموریت اصلی شتابدهنده فینیکس حمایت، توسعه و سرمایه گذاری بر استارتاپ های منتخب است.شتابدهنده تخصصی فینیکس از مرحله ایده تا توسعه بین الملل استارتاپ ها در کنار استارتاپ ها است.

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، فارس، شیراز
بلوار مدرس، کارخانه نوآوری شیراز ، شتابدهنده فینیکس
سایت اصلی
رایانامه
بنیان‌گذاران
ستار غیرتمند
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
ستار غیرتمند
مدیر عامل
شتابدهی
Smart Beekeeping
Cognitive Physiotherapy
VR-Tecture
Refilamenter
Raybod Robot
Alpha-D
Viral Infection
Fire Extinguisher
Ti-Tech
بازدیدهای اخیر