قافلان سما نورد آذربایجان

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
دامپزشکی، کوچه پردیس-[ارس]، خیابان 18متری پامچال، پلاک 0، طبقه منفی 1

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
علی مختاری
عضو هیئت مدیره
علیرضا مشایخی
بازدیدهای اخیر