لاوین

لاوین با هدف تسهیل روند ارائه خدمات حقوقی شکل گرفته است تا با بهره گیری از کارشناسان و وکلای متخصص در کنار یک بستر هوشمند و آنلاین، این امر را محقق سازد. در لاوین خدماتی همچون ( ثبت شرکت – ثبت برند – تنظیم قرارداد اختصاصی توسط کارشناسان – تنظیم قرارداد توسط سیستم هوش مصنوعی – تنظیم صورتجلسات به صورت هوشمند – سیستم پیشنهاد و تعیین نام شرکت و ... ) ارائه می شود که مجموع این خدمات، عمده ی نیاز های حقوقی اشخاص و کسب و کار ها را پوشش می دهد و البته که در فاز های توسعه لاوین به

دریافت خدمات شتابدهی
انار
بازدیدهای اخیر