عکس پروفایل لگارو

لگارو

راهکارهای ساختمان هوشمند

عکس پروفایل لگارو

لگارو

راهکارهای ساختمان هوشمند

راهکارهای ساختمان هوشمند

این شرکت تولید کننده تجهیزات فراهوشمندسازی ساختمان شامل Smart Home و BMS است.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی ، خدماتی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
ایران، خراسان جنوبی، بیرجند

بنیان‌گذاران