عکس پروفایل لیمو اچ آر

لیمو اچ آر

پلتفرم مدیریت تجربه منابع انسانی

عکس پروفایل لیمو اچ آر

لیمو اچ آر

پلتفرم مدیریت تجربه منابع انسانی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
شیراز جنوبی، گلستان

بنیان‌گذاران

اعضا هیئت مدیره