لینوم

پلتفرم آموزشی میکرولرنینگ

پلتفرم آموزشی میکرولرنینگ

لینوم یک پلتفرم آموزشی میکرولرنینگ است که با تکیه بر ویدئو های کپسولی و فشرده، یادگیری دروس دانشگاهی را به ارمغان می آورد.

بنیان‌گذاران
امیرمحمد عقیقی
بنیان‌گذار
اقبال شیراسب
بنیان‌گذار
محمدرضا مشهدی
بنیان‌گذار
نیما گوران
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
امیرمحمد عقیقی
مدیر عامل
جذب سرمایه
داوین
بازدیدهای اخیر