مادسنتر - همگامان توسعه دانش و فناوری هیوا

پلتفرم بررسی، ارزیابی و اطلاع رسانی بوت کمپ ها

پلتفرم بررسی، ارزیابی و اطلاع رسانی بوت کمپ ها

هدف اصلی ماد (مرکز توسعه مهارت‌های اقتصاد دیجیتال) توسعه مهارت‌ها و تخصص نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور است. این مرکز به‌عنوان کارگزار ستاد توسعه فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن بهره‌گیری از شبکه همکاران توانمند و باتجربه در این حوزه و استفاده از ظرفیت کسب‌وکارها و صنایع، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی (حضوری و مجازی) و بوتکمپ‌های تخصصی نموده که به این بوتکمپ‌ها و مزایای آن (برای کسب‌وکارها و صنایع، شرکت‌کننده‌ها، و برگزار کننده‌ها) در صفحات مربوطه پرداخته شده است.

بازدیدهای اخیر