ماشین بانک

پلتفرم جامع خرید و فروش، کارشناسی و قیمت گذاری خودرو

پلتفرم جامع خرید و فروش، کارشناسی و قیمت گذاری خودرو

ماشین‌بانک از سال ۱۳۹۶ با هدف ساده‌سازی امر خرید و فروش خودرو وارد بازار شد و در سال ۱۳۹۹ سرویس کارشناسی خودرو در محل و قیمت‌گذاری خودرو با استفاده از هوش مصنوعی را راه‌اندازی نمود.

بنیان‌گذاران
محمد مجیدی
بنیان‌گذار
شهریار زرگری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محمد مجیدی
شهریار زرگری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر