مانیزان - بهار ‌دالاهو

تولید فرآورده های لبنی

تولید فرآورده های لبنی

شرکت مانیزان در زمینه تولید فرآورده های لبنی فعالیت دارد.

اعضا هیئت مدیره
امیرحسین صفری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر