ماهان ویپ

ارائه راهکارهای جامع مدیریت مرکز تماس، استانداردهای شبکه و فناوری تولید نرم‌افزار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان مطهری، خیابان اورامان، کوچه زاهدان، پلاک ۴۳، ساختمان ماهان
سایت اصلی

ارائه راهکارهای جامع مدیریت مرکز تماس، استانداردهای شبکه و فناوری تولید نرم‌افزار

ماهان ویپ در سال 1387 به عنـوان یکـی از زیـر مجموعـه های گـروه شـرکتـهای انتـقال داده ماهان فعالیـت خـود را در زمینه در زمینه‌‌ی راهکارهای جامع مدیریت مرکز تماس، استانداردهای شبکه و فناوری تولید نرم‌افزار شـروع کرد.

بازدیدهای اخیر