ماهرشو - بازارگستران ویرا تکاپو

پلتفرم مهارت آموزی آنلاین

پلتفرم مهارت آموزی آنلاین

ماهرشو بستری دانش‌محور بر پایه تکنولوژی‌ها و راهکارهای نوین در حوزه‌های مختلف کسب و کار و علوم انسانی است که پس از سال‌ها تجربه در امر تدریس و مشاوره دوره‌های آموزشی کاربردی، با هدف ارتقای سطح دانش ایرانیان در زمستان ۹۷ در فضایی مدرن آغاز به کار کرده است.

بازدیدهای اخیر