ماکی کالا

فروشگاه آنلاین تجهیزات دام و طیور و کشاورزی

فروشگاه آنلاین تجهیزات دام و طیور و کشاورزی

ماکی کالا به فروش آنلاین در زمینه صنایع و تجهیزات دام و طیور و کشاورزی به خصوص پرورش صنعتی طیور می پردازد.

بنیان‌گذاران
سعید آقا حسینی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محمدرضا سلطانی نیا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر