متازیست‌تبدیل

تولید فراورده‌های شیمیایی با منبع متانول
صنایع پتروشیمی و شیمیایی: پایین دستی پتروشیمی
صنایع پتروشیمی و شیمیایی: تولید لاستیک و پلاستیک

تولید فراورده‌های شیمیایی با منبع متانول

این شرکت تولید کننده پلیمر زیست تخریب پذیر پلی‌هیدروکسی بوتیرات (PHB) از منبع متانول با استفاده از فناوری‌های زیستی اسـت. این پلیمر در بسته بندی مواد غذایی، میکروپلاستیک‌های آرایشی و بهداشتی، نخ‌های بخیه، داربست‌های قابل جذب پزشکی کاربرد دارند.

بنیان‌گذاران
شیرین سادات تاجی
بنیان‌گذار
فاطمه یزدیان
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
بُندا لَب
افراک
بازدیدهای اخیر