مجموعه هتلیچ - hoteleach

سفر و گردشگری

(اولین شبکه تخصصی ارائه خدمات منتورینگ و کوچینگ به کلیه ذی نفعان صنعت هتلداری و گردشگری در ایران « اعم از کسب و کار ها، فعالین، دانشجویان و...» )

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
اطلاعات تماس
بنیانگذار و مدیرعامل
بنیان‌گذاران
صادق زنده نور
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
دیموند
از فروردین 1396 تا تیر 1396
بازدیدهای اخیر