عکس پروفایل مجموعه هتلیچ

مجموعه هتلیچ (hoteleach)

عکس پروفایل مجموعه هتلیچ

مجموعه هتلیچ (hoteleach)

معرفی

(اولین شبکه تخصصی ارائه خدمات منتورینگ و کوچینگ به کلیه ذی نفعان صنعت هتلداری و گردشگری در ایران « اعم از کسب و کار ها، فعالین، دانشجویان و...» )

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

بنیانگذار و مدیرعامل
شبکه‌های اجتماعی

بنیان‌گذاران

دریافت خدمات شتابدهی