محرکه گستر آرشید

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
محله ذوب آهن، کوچه شماره 69، بزرگراه ذوب آهن، پلاک 0، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
احمدرضا شفیعی خوزانی
مدیر عامل
علیرضا ترکش اصفهانی
مدیر عامل
محمدرضا صادقی
رئیس هیئت مدیره
علیرضا صادقی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر