محلی فود

بستر فروش مواد غذایی سالم، طبیعی و ارگانیک

بستر فروش مواد غذایی سالم، طبیعی و ارگانیک

محلی فود با هدف دسترسی آسان، ارزان و مطمئن همه مردم ایران به مواد غذایی سالم و طبیعی راه اندازی شده است.

بنیان‌گذاران
علی محبوبی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
علی محبوبی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر