مدیاکیت

طراحی و تولید محتوای مکتوب و غیرمکتوب هنری رسانه‌ای
رسانه، هنر و سرگرمی: عکاسی
رسانه، هنر و سرگرمی: تولید و انتشار محتوا
رسانه، هنر و سرگرمی: ویدئو: تدوین ویدئو

طراحی و تولید محتوای مکتوب و غیرمکتوب هنری رسانه‌ای

اطلاعات تماس
تلفن شرکت
بنیان‌گذاران
مجید براتی
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
ایلسا
بازدیدهای اخیر