مدیران تحلیل گر سپاهان

طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای حوزه دامپروری و کشاورزی

طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای حوزه دامپروری و کشاورزی

شرکت مدیران سابقه فعالیت در زمینه طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای تخصصی و سفارشی بخصوص در حوزه دامپروری و کشاورزی فعالیت را دارد.

بنیان‌گذاران
محمد وکیلی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محمد وکیلی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر