مدیریت آتیه بهمن

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
طرشت ، خیابان شهید جواد اکبری ، خیابان شهدای طرشت جنوبی ، پلاک 7 ، طبقه همکف

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
سینا حسنعلی زاده
مدیر عامل
رامین صرامی فروشانی
رئیس هیئت مدیره
رضا بهروزی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر