مدیریت ثروت ستارگان

سرمایه گذار تخصصی در حوزه فین‌تک

سرمایه گذار تخصصی در حوزه فین‌تک

مدیریت ثروت ستارگان مجموعه ای است که به سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشترک در تیم‌ها، ایده‌ها، فناوری‌ها، نهادهای صنعت مالی و شرکت‌های‌ نوپای حوزه فناوری مالی می‌پردازد.

بنیان‌گذاران
مجتبی لشکربلوکی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حسین اسلامی
رئیس هیئت مدیره
علی اخوان
مدیر عامل
وحید شامخی
مهدی ایثاری نیا
رئیس هیئت مدیره
سید مهدی قاسمی
جذب سرمایه
موسسه دانش‌بنیان برکت
سرمایه گذاری ها
سرمایه پذیرزمان سرمایه گذاریمیزان سرمایه گذاری
رده
آدانیک 70,000,000,000 ریال
نیو
فون پی
نیک استارتر
پی پینگ
شناسه
همیان
بونس
ماباتو
تعداد:
1 - 10 از 16
بازدیدهای اخیر