عکس پروفایل مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

عکس پروفایل مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، اصفهان، اصفهان
اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان ها یا نهادهای بالادستی