مردمک

پلتفرم ارائه دهنده مشاوره، برنامه ریزی، تامین منابع آزمون

پلتفرم ارائه دهنده مشاوره، برنامه ریزی، تامین منابع آزمون

تیم مردمک با بهره گیری از کارشناسان حوزه تحصیل، تغذیه و روانشناسی در زمینه‌ساز تحصیل در رشته مورد نظر و مطابق با مهارت های فردی به کاربران خدمات ارائه می دهد.

بنیان‌گذاران
حسین کیانی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
حسین کیانی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر