عکس پروفایل مرسا

مرسا (مرسا تحلیلگران دادگان)

راهکارهای مراکز داده

عکس پروفایل مرسا

مرسا (مرسا تحلیلگران دادگان)

راهکارهای مراکز داده

راهکارهای مراکز داده

مرسا ارائه دهنده سخت افزار و راهکارهای تجمیعی مدیریت و امنیت مراکز داده است.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: بزرگ (بیش از 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی ، بازرگانی

اطلاعات تماس