عکس پروفایل مرکز رشد آمل

مرکز رشد آمل

مرکز رشد عمومی

عکس پروفایل مرکز رشد آمل

مرکز رشد آمل

مرکز رشد عمومی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: مرکز رشد یا انکوباتور
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

شماره مرکز رشد
دفتر مرکز نوآوری
ایران، مازندران، آمل
خیابان امام رضا، جنب مسجد امام رضا ،ساختمان مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل

سازمان ها یا نهادهای بالادستی