عکس پروفایل مرکز رشد بهشهر

مرکز رشد بهشهر

مرکز رشد عمومی

عکس پروفایل مرکز رشد بهشهر

مرکز رشد بهشهر

مرکز رشد عمومی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: مرکز رشد یا انکوباتور
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکز رشد
ایران، مازندران، بهشهر
دانشگاه علم و فناوری مازندران

سازمان ها یا نهادهای بالادستی