عکس پروفایل مرکز رشد قائمشهر

مرکز رشد قائمشهر

مرکز رشد عمومی

عکس پروفایل مرکز رشد قائمشهر

مرکز رشد قائمشهر

مرکز رشد عمومی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: مرکز رشد یا انکوباتور
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکز رشد
ایران، مازندران، قائم شهر
میدان جانبازان

سازمان ها یا نهادهای بالادستی