عکس پروفایل مرکز رشد و نوآوری بابلسر

مرکز رشد و نوآوری بابلسر

مرکز نوآوری

عکس پروفایل مرکز رشد و نوآوری بابلسر

مرکز رشد و نوآوری بابلسر

مرکز نوآوری

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: مرکز رشد یا انکوباتور
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن مرکز نوآوری
دفتر مرکز رشد
ایران، مازندران، بابلسر
خیابان نخست وزیری

سازمان ها یا نهادهای بالادستی

اخبار