عکس پروفایل مرکز رشد و نوآوری نوشهر

مرکز رشد و نوآوری نوشهر

مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور

عکس پروفایل مرکز رشد و نوآوری نوشهر

مرکز رشد و نوآوری نوشهر

مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناور

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: مرکز رشد یا انکوباتور
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکز رشد
ایران، مازندران، نوشهر
خیابان شهید عمادالدین کریمی، روبه روی سه راه مصلی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی