عکس پروفایل مرکز شتابدهنده پیشگامان

مرکز شتابدهنده پیشگامان (پیشگامان توسعه فرآیند دانش)

هلدینگ شتابدهی عمومی وابسته به دولت

عکس پروفایل مرکز شتابدهنده پیشگامان

مرکز شتابدهنده پیشگامان (پیشگامان توسعه فرآیند دانش)

هلدینگ شتابدهی عمومی وابسته به دولت

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان آزادی، حبیب الله جنوبی، روبه روی ثبت احوال منطقه غرب پلاک ۳۱
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی