مرکز شتاب ایده

شتابدهنده عمومی

شتابدهنده عمومی

گروه بین المللی شرکت های رازیگر در عرصه راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای جدید و به منظور حمایت از کارآفرینان و ایده‌پردازان جوان کشور پا به عرصه حمایت و هدایت کسب و کارهای نوپا و صاحب ایده در حوزه هنر، معماری، شهرسازی، صنایع ساختمانی، طراحی صنعتی و گردشگری گذارده است.

بازدیدهای اخیر