مرکز فرآوری و بازیابی فلزات خاص و گران‌بها

ایجاد اولین و بزرگ‌ترین مجموعه تولیدی تحقیقاتی فلزات نجیب در ایران بر پایه علم و روش‌سازی، تحقیق و توسعه و همچنین سازگار با محیط زیست.

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر