مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا

مرکز نوآوری های اجتماعی-دینی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، قم، قم
سایت اصلی
رایانامه

مرکز نوآوری های اجتماعی-دینی

جذب سرمایه
داوین
بازدیدهای اخیر