عکس پروفایل مرکز نوآوری آلا

مرکز نوآوری آلا

مرکز نوآوری اجتماعی و دینی

عکس پروفایل مرکز نوآوری آلا

مرکز نوآوری آلا

مرکز نوآوری اجتماعی و دینی

مرکز نوآوری اجتماعی و دینی

اهداف مرکز نوآوری آلا، اقتصاد اسلامی، خانواده و تبلیغ دین در جهان است.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
تلفن تماس
دفتر مرکزی
ایران، قم، قم
بلوارمحمد امین | کوچه ۸ | پلاک ۱۳۳ | ساختمان المرتضی (علیه السلام) | طبقه زیرین | مرکز نوآوری آلاء

سازمان ها یا نهادهای بالادستی