عکس پروفایل مرکز نوآوری آو

مرکز نوآوری آو

نوآوری و شتابدهی حوزه ادتک و مارتک

عکس پروفایل مرکز نوآوری آو

مرکز نوآوری آو

نوآوری و شتابدهی حوزه ادتک و مارتک

نوآوری و شتابدهی حوزه ادتک و مارتک

مرکز نوآوری و شتابدهی آو با ماموریت پیدا کردن راه کار های تکنولوژیک برای چالش های بازاریابی شرکت ها و برندها. ما با راهکار های خودمون به شرکت ها کمک میکنیم از مرزهای خودشون فراتر برن. مرکز نوآوری و شتابدهی آو عضوی از خانواده dnaunin و دارای دو بخش اصلی شتابدهنده و استارتاپ استودیو است.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

دفتر
ایران، تهران، تهران
ضلع شرقی میدان شیخ بهایی

شتابدهی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی