مرکز نوآوری باز دریایی

پلتفرم جذب ایده و نیازفناورانه حوزه دریا و توسعه سواحل

پلتفرم جذب ایده و نیازفناورانه حوزه دریا و توسعه سواحل

مرکز نواوری باز دریایی با هدف شناسایی نیازهای فناورانه ارگان های دریایی، تشکیل تیم های استارت آپی برای راه اندازی کسب و کار دریایی، حمایت، مربیگری، سرمایه گذاری و تجاری سازی ایده های درحوزه های دریا، توسعه سواحل و جزایر فعالیت خود را آغاز کرد.

بنیان‌گذاران
علی عسکری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
علی عسکری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر